Search
Close this search box.

Werk jij ook mee aan de economische profilering van Flevoland?

Flevoland verdient een sterk merk. Het Brandteam Flevoland, Economic Board Flevoland en Horizon Flevoland willen de regiobranding een stap verder brengen. Door met elkaar te werken aan een goede economische profilering van onze provincie, kunnen de partijen die hier gevestigd zijn daarvan profiteren. Wanneer Flevoland goed op de kaart staat wordt de regio namelijk aantrekkelijker om hier te komen wonen, werken, leren, leven en recreëren. Dit doen wij uiteraard niet alleen, daar hebben wij jou voor nodig.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Afgelopen november is er een opdracht gegeven aan Bureau Buhrs. Zij hebben vooronderzoek gedaan naar een goede aanpak. Bureau Buhrs voerde allereerst oriënterende gesprekken met andere regio’s die een succesvolle regiobranding hebben opgezet. Zo kunnen we leren van inspirerende voorbeelden. Daarnaast heeft Bureau Buhrs een online enquête uitgezet. Iedereen die studeert, werkt en onderneemt in Flevoland kon hierop reageren: hoe wordt er tegen de provincie aangekeken, zowel positief als negatief? Uit de enquête blijkt dat ‘ruimte’, ‘kansen’ en ‘centraal’ de sterkste associaties zijn. Tegelijkertijd geven de deelnemers van de enquête aan dat Flevoland een relatief saai imago heeft.

Sinds maart organiseren wij brainstormsessies in iedere gemeente voor ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Inmiddels hebben er vier bijeenkomsten plaatsgevonden: in Lelystad op kantoor bij Horizon Flevoland, tijdens het evenement De Staat van Flevoland in theater De Meerpaal, op het gemeentehuis van Dronten en bij het Agrofoodcluster in de Noordoostpolder. Daarbij is met de deelnemers gekeken naar onderscheidende kenmerken van Flevoland. Na de zomer zullen deze bijeenkomsten ook in Almere, Zeewolde en op Urk georganiseerd worden. Op basis van deze gesprekken en informatie zal Bureau Buhrs een merkbeschrijving opstellen. Daarmee wordt duidelijk wie we zijn, wat we willen bereiken en hoe Flevoland ons trots maakt.

Alle hulp is welkom! Heb jij goede ideeën om bij te dragen aan de regiobranding van Flevoland, of zou je graag mee willen doen aan één van de bijeenkomsten in Almere, Zeewolde en Urk? Laat dit dan weten aan Carlijn van der Baan (carlijn@horizonflevoland.nl) en André de Vries (andre@inflevoland.nl).