Search
Close this search box.

HR-professionals in Flevoland: “Werkgevers in de regio moeten zichtbaarder worden’’

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de economische groei van de meeste bedrijven. Maar welke kansen en uitdagingen liggen er binnen dit thema voor Flevolandse bedrijven? Om antwoord op deze vraag te krijgen organiseerde Win4All partners Marcel Burger van Burger Support en Marco Smit van Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland op 8 oktober de Engagementtafel Human Capital Agenda.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Samen met HR-professionals uit de regio werd gesproken over issues die spelen in Flevoland op het gebied van Human Capital.  Om ervoor te zorgen dat bedrijven in Flevoland in de toekomst kunnen (blijven) beschikken over voldoende geschoold arbeidspotentieel, werden de deelnemers gevraagd om drie prangende issues in te brengen. De besproken onderwerpen waren breed. Van ‘Hoe kan het imago van Flevoland versterkt worden zodat het Flevolands bedrijfsleven jong talent beter kan aantrekken en behouden?’ tot ‘Hoe houden we mensen langer en vitaal aan het werk’. Maar ook ‘Hoe kan er beter ingespeeld worden op de trend levenslang leren’.

“Het is goed om met elkaar het gesprek aan te gaan met betrekking tot het thema Human Capital. Hier en nu is van groot belang, maar om de continuïteit van organisaties te waarborgen is NU werken aan wat in de toekomst nodig is evident”, aldus Marcel Burger directeur Burger support en tevens Win4All partner.

Aan het eind van de avond werd geconcludeerd dat Flevoland het waard is om op de kaart te zetten als prachtige groei provincie met volop mogelijkheden voor groei, werk en interessante banen, ook  voor jongeren. Het werken aan zichtbaarheid en de branding van het bedrijfsleven binnen Flevoland is een gezamenlijke opgave. Deze conclusie zal meegenomen worden naar een bredere werksessie, die later dit jaar georganiseerd wordt door de partners van Win4All.

Win4All

Win4All is een gezamenlijk en gedragen initiatief van bedrijfsleven, onderwijs en overheden in Flevoland. Samen worden kansen voor economische groei geïdentificeerd en wordt er gebouwd aan de optimale omstandigheden om deze te verzilveren. Waar nodig worden knelpunten weg genomen. In Win4All worden gezamenlijk de condities gerealiseerd die ondernemers met ambitie helpen om te groeien. Een van die condities is dat bedrijven in Flevoland kunnen beschikken over voldoende geschoold arbeidspotentieel.