Search
Close this search box.

Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en duurzame economische groei in onze provincie. Denk met ons mee!

Economic Board Flevoland

Economic Board Flevoland is een gezamenlijk en gedragen initiatief van bedrijfsleven, (beroeps)onderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. Het programma richt zich op duurzame economische groei voor Flevoland. Zij vestigt de aandacht vooral op bedrijven met ambitie om te groeien en sluit aan bij krachtige bestaande netwerken. Om de groei in de regio te versterken hebben wij vijf thema’s geformuleerd.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

challenges

De Economic Board Flevoland kenmerkt zich door onafhankelijkheid. In de Board worden challenges geformuleerd op basis van de vraag van ondernemers, die partners met inzet van eigen mensen en middelen uitvoeren.

“Zet Flevoland met ons op de kaart. Flevoland is een topregio waarin het heel fijn, wonen en werken is.”

Femke Rientsma

Voorzitter Economic Board Flevoland

onze partners