Branding Flevoland

Het imago van Flevoland biedt nog veel ruimte voor verbetering. Vandaar dat het versterken van het imago een van de challenges voor Economic Board Flevoland is. Tijdens één van de bijeenkomsten van Economic Board Flevoland is geconstateerd dat er behoefte is aan gezamenlijke branding van Flevoland, op basis van heldere kernwaarden en kwaliteiten. Uiteindelijk is hier het Brandteam Flevoland uit voortgekomen.

nieuws