Zoek
Sluit dit zoekvak.

‘Lelystad Airport biedt kansen voor verbinding en versnelling’

‘Ik zie zeker kansen voor de luchthaven én voor Almere’, zegt Bert-Jan van der Woude, bestuurslid van Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA). Hij woont zelf al 32 jaar in Almere. ‘Wij zien deze stad zich steeds verder ontwikkelen, met alle groeistuipen die daarbij horen. De komst van Lelystad Airport is een mooie nieuwe impuls voor Almere, Flevoland en de aangrenzende gebieden.’

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Bert-Jan neemt Eindhoven Airport als voorbeeld. ‘Je ziet dat het vliegveld daar een aanzuigende werking heeft op andere bedrijvigheid, en een positieve invloed op zaken als werkgelegenheid en de infrastructuur.’ Dat effect kan Lelystad Airport ook hebben. ‘En dan zeker niet alleen voor Lelystad zelf, maar ook voor Almere en Dronten.’

Hij ziet voor zich, hoe bedrijven die activiteiten op of bij het vliegveld ontplooien, zich niet beperken tot alleen Lelystad Airport. ‘Denk aan een transportbedrijf, bijvoorbeeld. Dat kijkt dan echt wel verder dan alleen Lelystad Airport. Eén klant is geen klant, immers.’

Almere als knooppunt

Zelf is Bert-Jan mede-eigenaar van Circulair Afvalmanagement Phoenix in Almere. ‘Ik zie in Lelystad Airport ook een uitgelezen kans om te experimenteren met circulariteit en duurzaamheid. Vanwege de relatief kleine schaal heb je korte lijnen, waardoor je eenvoudiger kunt bijsturen.’ Hij denkt aan tests met bio-kerosine en misschien zelfs met vliegen op waterstof, maar ook aan bijvoorbeeld het ontmantelen en hergebruiken van oude vliegtuigen. ‘Daarin kan Almere, dankzij de centrale ligging, als knooppunt naar het hele land fungeren.’

Versnellen en verbinden

Door Lelystad Airport volop in te zetten als broedplaats voor circulaire en duurzame vernieuwing, kan Flevoland de wens om zo circulair mogelijk te zijn versnellen, denkt het VBA-bestuurslid. ‘Daarnaast kan het vliegveld als economische katalysator ook een verbindende factor voor de hele provincie zijn. Als Dronten, Lelystad en Almere daarin samen optrekken, zorg dat ook weer voor allerlei kansen op het gebied van bedrijvigheid en industrie.’

Natuurlijk is het mooi, dat je met de uitbreiding van Lelystad Airport ook Schiphol kunt ontlasten, vindt ook Bert-Jan. ‘Je kunt immers niet alles in Amsterdam proppen. Dat toont de groei van Almere wel aan. Maar om de leefbaarheid in onze mooie stad in stand te houden, is groei van de economische activiteit onontbeerlijk. Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, kan Almere voor Lelystad Airport de sleutel naar de rest van Nederland zijn.’