Zoek
Sluit dit zoekvak.

Even voorstellen: Jan Eerkens, nieuw Boardlid

Even voorstellen: algemeen directeur Jan Eerkens van Lelystad Airport: ‘Regionale luchthavens hebben de toekomst’

De persoonlijke missie van de nieuwe directeur van Lelystad Airport? ‘De luchthaven meer op de kaart krijgen. Te vertellen wie we zijn, wat we nu doen en wat we in de toekomst willen doen’, vertelt Jan Eerkens enthousiast. Hij nam per 1 september het stokje over van Wilma van Dijk. Als directeur van de luchthaven én als lid van Economic Board Flevoland.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Jan is geen onbekende bij de Royal Schiphol Group, waar hij sinds 2006 werkt. In 2017 werd hij commercieel directeur bij Lelystad Airport. Hij was betrokken bij de transformatie van de kleine luchthaven naar het gereedmaken voor commercieel handelsverkeer. Van de infrastructuur tot de terminal en van de verkeerstoren tot het verlengen van de start- en landingsbaan. Maar ook: het klaarmaken van de organisatie. ‘We werken volgens dezelfde processen en procedures als de luchthavens van Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.’

Lelystad Airport bestaat volgend jaar 50 jaar en heeft jaarlijks tussen de 80.000 en 100.000 vliegbewegingen. ‘In aantallen zijn we de tweede luchthaven van Nederland’, vertelt Jan. Belangrijk om dit te benadrukken, ‘omdat men vaak denkt dat wij een spookluchthaven zijn’. De algemeen directeur heeft er alle vertrouwen in dat het kabinet in 2024 een positief besluit neemt over de opening. Mits de luchthaven de natuurvergunning heeft en de minister een plan heeft voor de laagvliegroute bij Lemelerveld. 

Hoe kunnen we met elkaar de luchtvaart een duurzame toekomst geven, vraag de luchthavendirecteur zich hardop af. ‘Economic Board Flevoland kan daarin een mooie rol vervullen. Een heel goed initiatief waarbij het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid met elkaar zijn verbonden. Met veel kennis en een groot netwerk stelt Economic Board Flevoland mij in staat om snel verbindingen te leggen. Ik verheug me bijzonder op de samenwerking met de Economic Board-leden en streef ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de verdere duurzame ontwikkeling van de provincie Flevoland.’

Een duurzame toekomst vraagt om innovatie en samenwerken. ‘Niet alleen met de gemeenten en provincie, maar juist ook met de bedrijven in en buiten Flevoland. Zo hebben we nu al een bedrijf op de luchthaven dat samenwerkt met het ROC. Studenten leren om onderhoud te plegen aan een elektrisch vliegtuig. Een heus fieldlab op Lelystad Airport. Een mooi voorbeeld van innovaties tussen de luchthaven, het bedrijfsleven en onderwijs.’ 

‘Regionale luchthavens hebben de toekomst. De Nederlandse reiziger kan vanaf Lelystad Airport naar zijn vakantiebestemming vliegen. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat je hier zonder file naar toe kunt. Iedere bezoeker die ik ontvang is standaard 10 minuten te vroeg en is verbaasd dat de reis zo vlot gaat.’