Zoek
Sluit dit zoekvak.

Flevolandse partijen gaan aan de slag met waterstof

Meer dan 20 Flevolandse partijen hebben vandaag hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen te werken aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Met deze verklaring willen de partijen aan de slag om waterstof in te zetten als middel om de energietransitie in Flevoland verder te helpen.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Ondertekenaars zijn onder andere kennisinstellingen als de Wageningen University and Research en marktpartijen als GigaStorage en ENGIE. Ook professor Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems zette zijn handtekening. De provincie Flevoland ondersteunt de intentieverklaring en tekende ook mee.

Ready for take-off voor de Waterstofeconomie

Donderdag 3 november zetten de partijen tijdens een kick-off lunch-event op Lelystad Airport met elkaar de Flevolandse waterstofeconomie op de startbaan. Dat is de eerste stap als vervolg op de ondertekening van de MOU om het initiatief te laten vliegen.

Tegelijkertijd nodigen alle ondertekenaars ook andere partijen uit om aan te sluiten bij de gedeelde ambities. Die kunnen zich melden bij Arjan de Bruin van Horizon (arjan@horizonflevoland.nl). Er is binnenkort een lunchbijeenkomst op Lelystad Airport waar de partijen hun ideeën en initiatieven met elkaar kunnen delen.

Ambities

Met de getekende verklaring geven de partijen aan om de komende jaren de ontwikkeling van de waterstofeconomie een flinke zet voorwaarts te geven. Waterstof kan als energiedrager bijdragen aan de oplossing voor het overvolle stroomnet. Het kan als vervanger van fossiele brandstof dienen, bijvoorbeeld bij de Maximacentrale in Lelystad, die nu nog op aardgas draait. Ook het transport over de weg, het water en door de lucht kan door middel van waterstof haar uitstoot van broeikasgassen verminderen. De partijen gaan aan de slag met de opwek van (groene) waterstof en het gebruik ervan. Daarnaast kan de waterstofeconomie ook de regionale economie versterken door het creëren van banen in de energiesector.

Ondertekenaars

De lijst van ondertekenaars tot nu toe is als volgt (in willekeurige volgorde):

 • Engie Energie Nederland
 • GIGA Storage
 • Circul8-Energy
 • Datacenter Almere
 • Lelystad Airport Businesspark / LAB
 • Westfalen
 • Bol van Staveren
 • Van Staveren
 • ROGER Renewable Energy B.V.
 • LTO Noord
 • Provincie Flevoland
 • Farm Dairy
 • Logistiek Cluster Flevoland
 • Lelystad Airport 
 • Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research
 • Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
 • Economic Board Flevoland
 • Metaalunie
 • De Lelystadse Boer
 • Energie Expertisecentrum Flevoland
 • Horizon Flevoland
 • Hynetwork Services