Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inge Grimm: ‘Slim verbinden, elkaar informeren en aanjagen’

‘Mijn rol? Nadenken over overmorgen en daarop voorsorteren. Slim verbinden, elkaar informeren en aanjagen’, zegt Inge Grimm, voorzitter van college van bestuur van Windesheim. Ze is sinds begin 2022 lid van Economic Board Flevoland.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

‘Samen volop verder werken aan het optimale ecosysteem in Flevoland. Er staat al veel, maar er ligt ook ontzettend veel potentie. Er zijn ook uitdagingen, zoals het tekort aan arbeidskrachten en woningen bijvoorbeeld. Maar ook de tweedeling in inkomens en opleidingsniveau’, vertelt ze.

Hogeschool Windesheim, met locaties in Almere en Zwolle, leidt professionals op en stimuleert het verrichten van praktijkgericht onderzoek. ‘We durven te vernieuwen, het bestaande ter discussie te stellen en we zijn nieuwsgierig hoe het beter kan. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen.’

Hoewel onze hogeschool groot is, zijn we erg betrokken. En dit wordt gewaardeerd door onze studenten, zo zagen we in mei terug in Nationale Studenten Enquête. Binnen de groep van grote hogescholen ontvingen wij de beste beoordeling van de studenten, een groot compliment voor al onze medewerkers.

‘Onderwijs is meer dan het opdoen van kennis. Je leert samenwerken, doet er nieuwe inzichten op en wordt uitgedaagd.  Je volgt je eigen leerroute, je leert wie je bent. Dit doe je samen met medestudenten, docenten, onderzoekers maar ook met ondernemers. Het Comakership, waarbij studenten binnen een bedrijf of organisatie aan de slag gaan en binnen enkele maanden een dienst of product opleveren, is hier een mooi voorbeeld van. Zo komen theorie en praktijk écht samen.’

‘Dat “samen doen” spreekt me ook aan binnen Economic Board Flevoland. Samen met het onderwijs waaronder het mbo, het bedrijfsleven en de overheid nadenken over overmorgen.

1+1+1= 5. Samen slim verbinden, elkaar informeren en aanjagen. Ik heb er zin in!’