Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rien Komen stelt zich voor: ‘volop kansen voor Flevoland’

‘De landbouw in Flevoland is hoogproductief en goed georganiseerd. Het feit dat onze vruchtbare akkers grenzen aan een verstedelijkte omgeving, maakt deze provincie heel interessant’, zegt Rien Komen, vicevoorzitter van het College van Bestuur van onderwijsinstelling Aeres. Rien Komen is sinds begin 2022 lid van Economic Board Flevoland.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Rien groeide op in de Kop van Noord-Holland, op het platteland. Hij studeerde in Dronten en streek later als student neer in Wageningen. Rien promoveerde als landbouweconoom en werkte als directeur-bestuurder onder meer bij Wageningen Universiteit en Windesheim Flevoland. Sinds 2019 werkt bij Aeres. ‘De groene sector voelt als thuiskomen’, lacht hij.

‘Aeres biedt een doorlopende leerlijn. We bieden vmbo-, mbo-en hbo-onderwijs in Flevoland, Friesland en Gelderland. Onze focus op het groene domein en onze goede praktijkvoorzieningen maakt ons uniek. Als onderwijsinstelling houden we ons onder meer bezig met belangrijke transitievraagstukken die in de maatschappij leven. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofwetgeving, de eiwittransitie en hoe we omgaan met ons landschap en klimaat.’

Rien merkt dat het aantal leerlingen op het vmbo groeit. ‘Ouders en kinderen kiezen steeds vaker voor onderwijs in een leerrijke context’, legt hij uit. ‘Het aantal mbo-studenten blijft gelijk en we zien dat meer studenten voor een groene hbo-opleiding kiezen’ Dit is volgens de bestuurder niet vreemd, aangezien de huidige en toekomstige vraagstukken vragen om technologische oplossingen. ‘We merken een toenemende vraag naar kennis en scholing. Van Nederlandse studenten, maar ook vanuit het buitenland.’

‘Als lid van Economic Board Flevoland wil ik bijdragen aan het ontwikkelen van een robuuste provincie. Flevoland is groen en beschikt over ruimte. We kunnen oplossingen bieden aan huisvestingsvraagstukken. Het is wél van belang dat we er samen voor zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt. Dat we ook aandacht hebben voor het stimuleren van economische ontwikkelingen. Hierin kunnen we als onderwijs bijdragen. Door mensen op te leiden, te verbinden met het bedrijfsleven en startups te stimuleren. Samen moeten we ervoor zorgen dat Flevoland een provincie blijft waar dingen gebeuren. Dat het geen slaapprovincie wordt.’

‘Ik zie volop kansen. Ook voor Aeres. We willen als hogeschool in Almere bijdragen aan feeding een greening the city. Hoe ontwikkel je een groene stad met een robuust voedselsysteem? Maar Lelystad, de stad van de nieuwe natuur, heeft potentie. Hoe mooi zou het zijn om hier een mbo-opleiding te starten waar studenten vanuit heel Nederland heengaan om te leren over nieuwe natuur? Ik kijk ernaar uit om binnen Economic Board Flevoland over dit soort ideeën en thema’s te sparren’, besluit hij.