Zoek
Sluit dit zoekvak.

Otto Raspe: ‘Flevoland is klaar voor duurzaam ondernemen’

Duurzaam ondernemen en brede welvaart. Dat worden dé begrippen van 2022. Die voorspelling deed hoofd RaboResearch Otto Raspe tijdens de eerste online editie van de Staat van Flevoland. ‘Flevoland is klaar voor deze transitie, maar er zijn ook uitdagingen.’

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

‘Vooral kleinere bedrijven blijven achter in de transitie naar de nieuwe economie. De coronacrisis lijkt de verschillen hierin tussen grote en kleine bedrijven verder te versterken’, vertelde Raspe. Als hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap houdt hij zich bezig met trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten).

Brede welvaart onder druk

‘De economie herstelt zich en over het algemeen genomen steeg vorig jaar het gemiddelde inkomen. ‘Geluk, gezondheid, sociale contacten en tevredenheid over je huis zijn namelijk gestagneerd. Dat komt natuurlijk voor een groot deel door de coronacrisis. Het economisch herstel verbloemt dat de brede welvaart onder druk staat.’

Brede welvaart gaat over meer dan inkomen en baanzekerheid alleen. Ook milieu, veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, de balans tussen werk en privé en huisvesting spelen een belangrijke rol. Dat laatste is een landelijk probleem: er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Een belangrijke voorwaarde als je als bedrijf nieuw personeel van buiten Flevoland wilt aantrekken.

Dynamische economie

Tel daar de krapte op de arbeidsmarkt, veranderde wet- en regelgeving en verstoring van toeleveringsketens bij op. Bijna de helft van de bedrijven heeft hier last van. Toch is er ook goed nieuws, vertelde Raspe. ‘De Flevolandse economie doet het relatief goed. Dat komt vooral door de centrale ligging. Flevoland profiteert van de krachtige economieën om zich heen. Dat is het grootste concurrentievoordeel.’

Flevoland is een jonge dynamische economie die nog veel potentie kan benutten. Kies een duidelijk economisch profiel, stelt Raspe. ‘Ondernemers hebben hun omgeving steeds meer nodig voor hun succes. Nabijheid van kennis- en onderwijsinstellingen, bereikbaarheid en voldoende personeel zijn dan belangrijk.’

Aansluiten bij ondernemers

Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor Economic Board Flevoland. ‘Flevolanders maken zich het meeste zorgen over huisvesting, milieu en persoonlijke ontwikkeling. Ga als Economic Board Flevoland samenwerken met ondernemers, onderwijs en overheden. Investeer in brede welvaart. Door een ondernemende overheid en kennisinstellingen die aansluiten bij wat ondernemers in de dagelijkse praktijk nodig hebben.’

Heb je het verhaal van Raspe gemist tijdens de eerste editie van De Staat van Flevoland? Je kunt het hier terugkijken.