Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen werken aan de toekomst van Flevoland

Het principe van ‘samen sterker’ is velen niet onbekend. Contacten met andere lokale ondernemers zijn veelal snel gelegd en kunnen het begin vormen van waardevolle samenwerkingen. Dat dit principe regionaal gezien hetzelfde, of misschien zelfs wel een groter effect kan hebben is echter iets waar niet dagelijks bij stilgestaan wordt. Een organisatie die zich hier wel dagelijks mee bezig houdt, en zich voor inzet, is Economic Board Flevoland. Een netwerkorganisatie die in Flevoland de krachten bundelt tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Almere Zaken is in gesprek gegaan met Femke Rientsma (Voorzitter), Erwin van der Weide (Programmamanager) en Carlijn van der Baan (strategisch adviseur) van Economic Board Flevoland om het nut en belang van dit soort regionale organisaties in kaart te brengen.

Lange termijnkoers

“De Economic Board is een sterk Flevolands netwerk. Door in te zetten op krachtenbundeling tussen ondernemers, overheid en onderwijs ontstaat veel moois.” Bijvoorbeeld de 1e Flevoland Monitor, een initiatief van hogeschool Windesheim, Rabobank, provincie Flevoland en de Board. Dit onderzoek laat zien dat onze provincie een krachtige ontwikkeling doormaakt. En dat de arbeidsproductiviteit in Almere het hoogst is van alle Flevolandse gemeenten, aldus Rientsma

De inzichten uit de Flevoland Monitor helpen bij het bepalen van de richting waarin Flevoland zich wil ontwikkelen. We werken in de Board aan een lange termijn koers en kijken naar de toekomst van Flevoland vanuit het oogpunt van ondernemers, onderwijs en overheid,” aldus Rientsma. “Door vanuit verschillende achtergronden belangrijke Flevolandse thema’s te bespreken en initiatieven te nemen leveren we een waardevolle bijdrage aan een duurzame economische groei in de provincie.”

Aanjagen

Groei is meer dan schaalvergroting of geld verdienen. Het gaat ook over milieu, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Om Flevoland te versterken onderneemt de Economic Board Flevoland verschillende projecten rondom de toekomst van de provincie. Bijvoorbeeld het kennis en inspiratie evenement ‘De Staat van Flevoland’, het netwerkevent ‘Captains Dinner’ en de landelijke campagne ‘Flevoland duidelijk anders’. Mooie Flevolandse bedrijven stonden in de schijnwerpers, zoals Bagtag en Reimert Groep uit Almere. Met de campagne versterken wij het unieke verhaal van Flevoland. De blik vooruit. Kansen zien en benutten. Het net even anders doen. Van Urk tot Almere. De campagne is geïnitieerd door InFlevoland en de Board.

Een overzicht van alle door Economic Board Flevoland georganiseerde initiatieven is te raadplegen via: www.economicboardflevoland.nl/challenges

Verbinden

Economic Board Flevoland is de verbindende schakel tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid. Hieruit voortkomende samenwerkingen zijn bevorderlijk voor iedereen. Ook voor ondermemers. “Eigenlijk is de Economic Board Flevoland het weefsel dat organisaties binnen Flevoland met elkaar verbindt,” aldus Van der Baan.

“De Board is het weefsel dat organisaties binnen Flevoland verbindt”

Het verhaal van Flevoland

“Helaas is het beeld wat buitenstaanders van Flevoland hebben nog niet altijd zo goed als dat het zou moeten of kunnen zijn,” aldus Rientsma. De Economic Board Flevoland, zet zich in om het imago van Flevoland te verbeteren en daarmee een gevoel van trots en binding te creëren met inwoners, bezoekers, werknemers en ondernemers.

“Flevoland is een jonge provincie met een bijzondere geschiedenis, en daar zijn we trots op”

Van der Weide vult aan: “Flevoland is natuurlijk een jonge provincie met een bijzondere geschiedenis. Maar ook een provincie waar heel veel gebeurt. Er zitten hier prachtige bedrijven gevestigd en de ontwikkeling binnen de provincie gaat razendsnel. Flevoland heeft dus een prima uitgangspositie voor regioprofilering.” De Board gaat dan ook de onderscheidende propositie een stap verder brengen. “Een sterke regio verdient namelijk een sterk merk. En door met elkaar te werken aan een goede profilering van onze provincie, kunnen de partijen die hier gevestigd zijn daarvan profiteren” Met als uiteindelijk doel om Flevoland verder te ontwikkelen tot een gebied waar iedereen graag wil (blijven) wonen, werken, ondernemen en recreëren.