Search
Close this search box.

Serge Holander nieuwe projectleider Logistiek Cluster Flevoland

Onlangs is Serge Hollander gestart als projectleider bij Logistiek Cluster Flevoland. Serge Hollander is geen onbekende in Flevoland, zo was hij van 2010-2018 Business development manager bij Omala / Lelystad Airport Businesspark, projectleider huisvesting Inditex en verantwoordelijk voor de eerste logistieke samenwerking tussen Zeewolde, Almere en Lelystad.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Serge Hollander gaat zich de komende maanden vooral bezighouden met het versterken en professionaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid op logistiek gebied in de provincie Flevoland.

Logistiek Cluster Flevoland

Logistiek Cluster Flevoland brengt Ondernemers, Onderwijs en Overheid bij elkaar om nadere invulling te geven aan de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde. Hierbij wordt invulling gegeven aan de programmalijnen: Opleiden & Arbeidsmarkt, Innovatie & Business Development, Infrastructuur en regionale Promotie / Logistieke Hotspot.

Daarbij zorgt Logistiek Cluster Flevoland voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Flevoland waarbij productiviteit en kwaliteit in de sector wordt geoptimaliseerd en de regionale economie en het sociale welzijn groeit.

Het Logistiek Cluster Flevoland is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, Hogeschool Windesheim, ROC van Flevoland, Horizon en Win4All – Economic Board Flevoland en wordt onder meer gesteund door organisaties zoals Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.

Meer informatie op www.lcflevoland.nl