Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ondernemerspanel Flevoland gaat van start

Om snel en adequaat te reageren op de gevolgen van de coronacrisis is goede input nodig van ondernemers, die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Flevoland Werkt!, Horizon Flevoland, Win4All – Economic Board Flevoland en de Provincie Flevoland het initiatief genomen voor het coronacrisis ondernemerspanel Flevoland.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op je af. De coronacrisis levert je minder, of juist meer werk op. Wellicht komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar door problemen met liquiditeit door omzetdaling, heb je moeite met behouden van personeel, het in- of uitlenen van personeel of ervaar je strubbelingen met betrekking tot aanvragen en uitvoering van landelijke maatregelen. In Flevoland willen we zoveel als mogelijk alle ondernemers door de crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar jouw ervaringen. Met deze eerste regionale ondernemersenquête willen we je vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in je bedrijf als gevolg van de coronacrisis. Met jouw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.

Jouw input zal gebruikt worden om overheden te informeren over de behoefte bij ondernemers aan ondersteuning in het kader van de coronacrisis. Welke maatregelen zijn er nog nodig en wat moet er beter?

Het invullen van de enquête duurt maximaal tien minuten en kan van 17 augustus t/m 31 augustus. De komende maanden zal de enquête herhaald worden om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. We proberen zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, dus aarzel niet om de enquête door te sturen naar collega-ondernemers.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête!

Klik hier voor meer informatie over het ondernemerspanel