Zoek
Sluit dit zoekvak.

Economic Board Flevoland organiseert 2e editie De Staat van Flevoland

Economic Board Flevoland organiseert op donderdag 6 april de tweede editie van het event De Staat van Flevoland. ‘Het wordt een interactief en inspirerend event waarin we in de workshops met elkaar aan de slag gaan. Netwerk, denk en doe mee, aldus voorzitter Femke Rientsma.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Het event wordt dit jaar fysiek georganiseerd en vindt plaats in Aviodrome in Lelystad. Gastpreker Friso de Vor, senior onderzoeker van Hogeschool Windesheim, presenteert de 1e editie van de Flevoland Monitor waarin de economische situatie van Flevoland wordt beschreven. Met nieuwe en verrassende feiten. In een interactief panelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Marco Smit, directeur Horizon Flevoland, bespreken we met onze panelleden de laatste cijfers en feiten. De onderwerpen worden verder toegelicht door ondernemers.

Na het plenaire programma is er ruimte voor verdieping en volgen twee rondes workshops. In de kennis- en werksessies komen actuele thema’s aan bod zoals de waterstofeconomie, personeelsuitdagingen en de regionale lobbykracht in Flevoland. Met deskundigen zoeken we de samenwerking op. De inspiratiesessies staan in het teken van prachtige Flevolandse initiatieven. Inspirerende sprekers zijn uitgenodigd om hun mooie Flevolandse ervaringen met ons te delen.

Femke Rientsma: ‘Het programma is samen met onze externe partners georganiseerd: bedrijven, kennispartners en overheden. Hetzelfde geldt voor alle sprekers op het plenaire podium. Ons doel is dat alle aanwezigen na afloop een actueel beeld hebben over de staat van de Flevolandse economie, geïnspireerd zijn geraakt en nieuwe contacten hebben opgedaan.

De Staat van Flevoland vindt plaats op donderdag 6 april van 14:00 – 18:00 uur. De organisatie is in handen van Economic Board Flevoland. Dit is een gezamenlijk gedragen initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Flevoland. Economic Board Flevoland zet zich in voor ondernemerschap en economische groei in Flevoland. Aanmelden voor het event kan via de website: www.destaatvanflevoland.nl