Zoek
Sluit dit zoekvak.

Maak kennis met strategisch adviseur Carlijn van der Baan

Carlijn van der Baan is onze nieuwe aanwinst! Ze startte in mei als strategisch adviseur voor Horizon Flevoland én het programmateam van Economic Board Flevoland. ‘Door het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid samen te brengen ontstaan ideeën en inzichten die breed gedragen worden. Dit is ontzettend waardevol.’

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

‘Mijn rol? Aanjagen. Van praten, naar doen’, zegt ze met een glimlach. ‘Ik zie Economic Board Flevoland echt als vrijplaats. Een plek waar initiatieven tot bloei komen, die op andere plekken niet hadden kunnen ontstaan. Mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid (triple helix) voelen de ruimte om onderwerpen te agenderen en denken na over oplossingen.’


Netwerk versterken
Carlijn werkt nauw samen met programmamanager Erwin van der Weide. ‘We zijn altijd op zoek naar verbindingen en manieren om het netwerk verder te versterken. We volgen actuele thema’s die belangrijk zijn voor de provincie, denken na over een zinvolle invullingen van boardmeetings en klankborden met elkaar. Over de invulling van ons event De Staat van Flevoland of de Flevoland Monitor bijvoorbeeld.’

‘Flevoland is een provincie waarin mensen kansen pakken en ambitie tonen. Een veelzijdig gebied met korte lijntjes en veel energie. Als geschiedkundige vind ik het heel interessant om te kijken hoe we het verleden kunnen gebruiken om antwoorden te geven op de vragen van nu. Ik vind het heel uitdagend om in dit jongste stukje Nederland mee te bouwen aan de geschiedenis’, vertelt ze.


Regiobranding
‘Een van de thema’s waar ik me op richt is regiobranding. En dan in het bijzonder op het gebied van groei en economie. We merken dat er vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid behoefte is aan een gemeenschappelijk verhaal van Flevoland. Wat maakt Flevoland een geschikte regio om je als bedrijf te vestigen, te studeren of aan het werk te gaan?’

‘We gaan hierover in gesprek met verschillende partijen binnen de triple helix én mensen die tijdens De Staat van Flevoland een sessie over dit thema bijwoonde’, legt Carlijn uit. ‘Met als doel om een gezamenlijk verhaal te bedenken en te maken. Een verhaal waar iedereen achter staat en wil uitdragen’, besluit ze enthousiast.