Search
Close this search box.
een foto waar Chris Jansen op staat.

‘Samen kom je verder!’

Chris Jansen, sinds deze zomer gedeputeerde van de provincie Flevoland, versterkt de board van Economic Board Flevoland. ‘Onze intentie is om toegevoegde waarde te creëren en elkaar -binnen de triple helix- te versterken. De samenstelling van de board is divers. Dit maakt het een heel waardevol platform.’

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Chris Jansen is gedeputeerde namens de PVV. Hij houdt zich onder andere bezig met economie, arbeidsmarkt en onderwijs. Hij woont in Almere, was hier raadslid en nam anderhalf jaar zitting in de Tweede Kamer. ‘Ik woon en werk al vele jaren met veel plezier in Flevoland’, zegt hij enthousiast.


Versterken van de economie
‘Wat ik wél veel zie is dat Flevolanders dagelijks over de provinciegrenzen heen en weer reizen om naar hun opleiding of werk te gaan. Met het risico dat jongeren elders gaan wonen en na hun studie niet terugkomen. Het leggen van verbindingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld mobiliteit en wonen is en blijft belangrijk bij het versterken van de economie.’


‘Flevoland is een mkb-provincie’, vertelt hij. ‘In goede tijden profiteren we snel en groeit de economie hard. In slechte tijden (dit zagen we bijvoorbeeld in coronatijd) komen klappen hard aan. Door clusters te vormen willen we de Flevolandse economie robuuster maken. Daarnaast is het van belang dat onze beroepsbevolking vaardiger wordt. Om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen (zoals de energietransitie en digitalisering) die op ons afkomen.’

 

Digitalisering en Human Capital Agenda
‘Aandacht voor de samenhang tussen digitalisering en de Human Capital Agenda in Flevoland vind ik heel belangrijk. Dit is overigens ook typisch een thema waar Economic Board Flevoland mee aan de slag kan. Het verbinden van beide werelden leidt tot een welvarende en toekomstbestendige samenleving. Het helpt bij het stimuleren van economische groei en tegelijkertijd investeer je in het welzijn van inwoners. Het uiteindelijke doel? Dat Flevoland een aantrekkelijke regio blijft om te wonen, werken en ondernemen.’


‘Dit thema komt ook terug in het nieuw economisch beleid van de provincie, waarvan de eerste programmalijnen inmiddels zijn vastgesteld’, legt de gedeputeerde uit. ‘Binnen dit beleid focussen we ons op thema’s als verdienvermogen mkb, menselijk en sociaal kapitaal, toekomstbestendig bedrijfsleven en ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Goed om te weten: we maken dit beleid samen met de betrokkenen. Om zo meer in te spelen op het toekomstbestendig maken van het bedrijfsleven in provincie Flevoland.’

 

Samen kom je verder
Voor mij is Economic Board Flevoland een waardevol platform om dit soort onderwerpen te bespreken, te agenderen en écht samen op te trekken. Samen kom je verder en dat is volgens mij ook het bestaansrecht van Economic Board Flevoland. We zijn strategisch, maar soms ook heel praktisch. Zo sluit de lobbyist van de provincie binnenkort een keer bij de boardmeeting aan. Het doel? Laten zien hoe hij opereert en hoe we onze gezamenlijke lobby agenda concreet kunnen vormgeven,’ besluit hij.